لطفا مجداد از طریق مدیریت ماژول را نصب کنید

رياست دانشكده

علي رحمانپور

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: مكانيك